OC krótkoterminowe – kto może je wykupić, jakie są ich rodzaje?

Ubezpieczenie OC jest tym obowiązkowym dla właściciela samochodu. Auto musi je posiadać, nawet stojąc nieużywane w garażu czy na parkingu. Standardowa polisa OC zawierana jest na 12 miesięcy. Istnieje jednak możliwość skorzystania z OC na 30 dni. Jest ono nazywane OC krótkoterminowym. Skorzystać z niego może jedynie określona grupa właścicieli pojazdów mechanicznych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby wykupić OC krótkoterminowe?

Czym jest OC na miesiąc?

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe jest dokładnie taką samą polisą jak ta standardowa zawierana na 12 miesięcy. W niektórych przypadkach prawo jednak umożliwia podpisanie z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy krótszej na okres 30 dni. Z tego typu polisy właściciele pojazdów mogą skorzystać w wyjątkowych sytuacjach, kiedy to nie muszą mieć pełnego, długoterminowego ubezpieczenia.

Dla kogo jest ubezpieczenie krótkoterminowe?

Polisa ubezpieczeniowa OC na 30 dni może mieć kilka rodzajów. Są one zależne od tego, dla jakiego pojazdu jest wykupywana. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenie samochodu na miesiąc dla:

  • Pojazdów znajdujących się w komisie – jest to tzw. ubezpieczenie komisowe; skorzystać mogą z niego osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z zakupem i sprzedażą samochodów lub pośredniczą w takich transakcjach; są to np. komisy samochodowe;
  • Pojazdów zarejestrowanych czasowo – z tego typu ubezpieczenia auta na miesiąc korzystają osoby, które kupiły pojazd bez ważnej polisy i chcą nim dojechać na przegląd lub do własnego garażu; aby móc swobodnie poruszać się pojazdem i nie zapłacić kary za brak ubezpieczenia, mogą one skorzystać z oferty OC krótkoterminowego; z tej kategorii polisy OC na 30 dni korzystają też osoby, które zakupiły samochód w Polsce i chcą go wywieźć za granicę i tam dopełnić wszelkich formalności rejestracyjnych i ubezpieczeniowych;
  • Pojazdów zarejestrowanych za granicą (z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi) – ubezpieczenie auta na 30 dni można również wykupić, sprowadzając samochód z zagranicy do Polski; w takiej sytuacji przed przejechaniem granicy należy wykupić 30-dniowe OC tzw. graniczne; tu należy jednak pamiętać, że czas trwania polisy zawsze obowiązuje od dnia zakupu pojazdu poza Polską, a nie od daty zakupu polisy; może się więc okazać, że z ochrony nie będzie można korzystać przez całe 30 dni;
  • Pojazdów historycznych – to, czy samochód nim jest, określa prawo; zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie za pojazd historyczny uważa się ten określony przez przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym/ mający co najmniej 40 lat/ mający co najmniej 25 lat a przy tym uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub o szczególnym znaczeniu dla udokumentowania historii motoryzacji; pojazdy historyczne powinny posiadać OC jedynie, gdy znajdują się w ruchu drogowym – nie trzeba więc ich ubezpieczać, jeśli stoją w garażu; jeśli chce się nim wyjechać na drogę, można skorzystać z oferty OC krótkoterminowego;
  • Pojazdów przeznaczonych do jazd testowych;
  • Pojazdów wolnobieżnych – za takie uznawane są np. maszyny budowlane, leśne lub transportowe; nie wymagają one ciągłości ubezpieczeniowej, a ich właściciele mogą skorzystać z OC krótkoterminowego.

OC krótkoterminowe – ile obowiązuje i czy trzeba je przedłużać?

OC tymczasowe obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia polisy. Wyjątek stanowi tu tzw. OC graniczne, które obowiązuje od daty kupna samochodu poza Polską. 30-dniowy okres ochrony jest tym minimalnym. Drugim wyjątkiem są pojazdy wolnobieżne. W ich przypadku OC krótkoterminowe jest nie krótsze niż 3 miesiące.

Ubezpieczenie OC komisowe od tego standardowego różni się tym, że nie podlega ono automatycznemu przedłużeniu. Polisa wygasa automatycznie po upływie okresu obowiązywania. W przypadku osób prawnych nie ma możliwości jej przedłużenia o kolejny miesiąc. Takie prawo najczęściej mają jedynie klienci biznesowi, czyli ci zajmujący się zawodowo handlem samochodami.

Przed czym chroni ubezpieczenie OC na miesiąc?

Zakres ochrony zapewniony przez OC krótkoterminowe jest regulowany prawnie. W przypadku OC samochodu zakres ochrony 30-dniowej nie różni się od tej kupowanej na 12 miesięcy. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie tymczasowego OC jest zobowiązane pokrywać szkody w mieniu na i na osobach, które pojawiły się z winy kierowcy w związku z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem. Ubezpieczony kierowca jest więc chroniony w przypadku kolizji lub wypadku.

Ile kosztuje tymczasowe ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie samochodu na 30 dni nie jest kosztowne. Jego koszt oscyluje w granicach 100 zł za samochód osobowy. Z wyższą ceną muszą liczyć się osoby, które chcą skorzystać z OC krótkoterminowego dla samochodu ciężarowego. W takim przypadku wydatek na polisę to 150 złotych wzwyż.

Ceny za OC krótkoterminowe zawsze jednak wyliczane są indywidualnie dla danego właściciela pojazdu. Podstawą kalkulacji są te same dane, jakie wykorzystuje się do obliczania ceny polisy całorocznej. 

Czy krótkoterminowe OC można kupić przez Internet?

OC komisowe proponuje większość polskich firm ubezpieczeniowych. Zakup polisy nie stanowi więc problem. Nabyć można ją zarówno w biurze ubezpieczyciela, jak i przez Internet lub telefon. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość firm ubezpieczeniowych OC krótkoterminowe online proponuje jedynie klientom biznesowym, czyli przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą lub pośrednictwem w sprzedaży pojazdów. Kierowca indywidualny zazwyczaj osobiście musi stawić się w siedzibie ubezpieczyciela i podpisać umowę.

Co jest potrzebne do ubezpieczenia auta?

Wykupienie ubezpieczenia OC na miesiąc online wymaga dopełnienia pewnych formalności. To, jak dokładnie one wyglądają, zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej wymagają one wypełnienia wniosku, który dostępny jest na stronie, przedstawienia umowy kupna-sprzedaży pojazdu oraz dokonania płatności za polisę poprzez system płatności internetowych. Po wykonaniu tych kroków na maila dostaje się potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz ważną przez 30 dni polisą OC.