Podatek od kupna samochodu – kto i kiedy musi go zapłacić, od czego zależy jego wysokość?

W Polsce zakup samochodu wiąże się z dopełnieniem pewnych formalności. Pojazd nie tylko trzeba zarejestrować i ubezpieczyć. Jego właściciel ma również obowiązek zapłacić podatek od kupna. Danina jest nazywana potocznie podatkiem od wzbogacenia się (PCC). Opłata skarbowa od kupna samochodu jest uiszczana w urzędzie skarbowym. Kiedy, jak i kto powinien zapłacić podatek od kupna samochodu?

Czym jest podatek za auto?

Podatek za kupno auta to podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC. Ten rodzaj daniny pobiera się od niektórych umów, m.in. umowy sprzedaży, pożyczki czy darowizny. Obowiązek uiszczenia podatku od kupna samochodu powstaje w momencie dokonania transakcji na określonych warunkach. Danina jest naliczana obligatoryjnie, należy uiszczać ją bez wezwania. Prawo jednak dopuszcza wyjątki, które zwalniają z opłacania podatku PCC 3.

Opłata skarbowa za samochód – kiedy obowiązuje?

Opłata skarbowa za zakup auta obowiązuje zawsze, jeśli kupuje się pojazd na podstawie umowy sprzedaży. Podatek trzeba będzie więc najprawdopodobniej zapłacić, jeśli dochodzi do kupna samochodu od osoby prywatnej. Daniny nie trzeba natomiast zapłacić w przypadku, gdy pojazd pochodzi bezpośrednio z komisu lub od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas otrzymuje się fakturę VAT i na tym obowiązki względem urzędu skarbowego się kończą – dodatkowe opłaty, podatki nie są wymagane. PCC od zakupu samochodu nie jest również pobierane, jeśli jego wartość rynkowa nie przekracza 1000 złotych.

Podatek przy zakupie samochodu – zwolnienie

Podatek samochodowy nie obejmuje osób niepełnosprawnych, kupujących pojazd na własny użytek. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy za zakup samochodu otrzymano fakturę, czy też nie. Podsumowując, do zwolnienia z podatku za kupno samochodu uprawnione są osoby legitymujące się:

  • orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od schorzenia);
  • orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Czy sprzedający samochód płaci podatek?

Wielu właścicieli samochodów zastanawia się, czy przy sprzedaży będzie musiała rozliczyć się z urzędem skarbowym. Tu odpowiedź jest jasna, jeśli sprzedaż samochodu odbędzie się w oparciu o fakturę, to sprzedający musi odprowadzić VAT. Osoba prywatna sprzedająca pojazd nie reguluje podatku od wzbogacenia się. Obowiązek zapłacenia PCC występuje tylko w stosunku do kupującego. Tutaj warto jednak nadmienić, że zapisy umowę mogą mówić, że podatek od kupna samochodu płaci sprzedający. Należy również pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje wtedy, gdy pojazd jest sprzedawany drożej niż był kupiony, a zbywany jest przed upływem 6 miesięcy od dnia zakupu.

Kiedy zapłacić podatek od zakupionego samochodu?

Zgłoszenie kupna samochodu do urzędu skarbowego musi nastać do 14 dni od daty zakupu pojazdu. W tym terminie należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz PCC-3. Współwłaściciel, jeśli taki występuje, musi złożyć natomiast formularz PCC-3/A – obowiązuje, kiedy nabywców jest kilku. Osoby, które nie zdążyły w terminie rozliczyć się z podatku od kupna samochodu, muszą złożyć oświadczenie tzw. czynny żal. Na jego mocy właściciel pojazdu przyznaje się do winy i zobowiązuje do uiszczenia zaległości wraz z odsetkami. To, ile będą wynosić, zależy od naczelnika urzędu skarbowego.

PCC 3 przez Internet – czy to możliwe?

Wypełniony formularz można dostarczyć do urzędu skarbowego na trzy sposoby. Pierwszy to dostarczenie go osobiście na dziennik podawczy. Drugi to wysłanie listem poleconym. Możliwe jest też rozliczenie się z PCC przez Internet.

Gdzie zapłacić podatek od kupna samochodu?

Podatek przy zakupie samochodu należy wpłacić na wskazane przez urząd skarbowy konto bankowe. Urząd skarbowy właściwy do rozliczenia podatku od kupna samochodu to ten, w którym rozlicza się nabywca pojazdu – właściwy dla jego miejsca zamieszkania.

PCC: od jakiej kwoty jest naliczany?

Jednym z najczęstszych pytań jest: ,,Ile podatku od kupna samochodu trzeba zapłacić?’’. Zgodnie z polskim prawem wysokość PCC wynosi 2% od wartości rynkowej auta. Najczęściej oznacza to, że do urzędu skarbowego należy wpłacić 2% od kwoty zawartej na umowie sprzedaży samochodu. Podatek może jednak w niektórych sytuacjach być wyższy. Dlaczego? Wiele osób zaniża wartość samochodu. Urząd skarbowy jest wyczulony na takie działania i w takich przypadkach nalicza podatek wg znormalizowanych stawek na podstawie tabel statystycznych. Dodatkowo może również nałożyć na właściciela pojazdu nakaz zapłaty odsetek i kar za wprowadzenie urzędu w błąd. Wartość samochodu poza ceną rynkową zostanie uznana przez urzędników tylko w przypadku zakupu pojazdu uszkodzonego czy powypadkowego.  

Jak obliczyć opłatę skarbową za auto?

Wartość rynkową pojazdu, a więc podstawę do obliczenia podatku od samochodu, można oszacować, sprawdzają ceny innych aut tej samej marki, typu, modelu, roku produkcji. W swoich szacunkach należy wziąć pod uwagę dzień kupna oraz miejscowość zamieszkania poprzedniego właściciela. W ustalaniu wartości rynkowej samochodu nie powinno się bazować tylko na kwocie wpisanej do umowy, czyli faktycznie zapłaconej. W wielu przypadkach może być wyraźnie niższa od cen rynkowych, a więc nie do przyjęcia przez urząd skarbowy. Podatek od kupna samochodu prosto wyliczyć też kalkulator internetowy. Wpisując podstawowe informacje, obliczenia zostaną wykonane automatycznie.

Podatek za samochód: co, jeśli nie złoży się deklaracji PCC?

Niezapłacony podatek od kupna samochodu to ryzyko otrzymania od urzędu skarbowego kary finansowej za przestępstwo skarbowe. Kara za brak opłaty skarbowej za kupno samochodu wynosi od 168 do 33 600 złotych, dodatkowo konieczne jest zapłacenie PCC wraz z odsetkami. Wysokość kary jest wyliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Warto jednak zaznaczyć, że kara za niezapłacony podatek od kupna samochodu wcale nie musi być naliczona. Jeśli samemu się zorientuje, że nie dopełniło się obowiązku, wyśle do urzędu odpowiednie oświadczenie (tzw. czynny żal) i zobowiąże do uregulowania należności, to naczelnik urzędu skarbowego może potraktować właściciela samochodu ulgowo i nie naliczać kary.