Ubezpieczenie bagażu – na czym polega, dlaczego warto je mieć?

Wakacje to czas odpoczynku i beztroski. Warto w całości poświęcić energię na regenerację organizmu. Jednak zanim wyruszysz w podróż, warto zachować zdrowy rozsądek i zabezpieczyć się przed niespodziewanymi sytuacjami, jak zaginięcie, kradzież czy uszkodzenie bagażu.  Na czym polega ubezpieczenie bagażu? Czy warto je mieć?

Ubezpieczenie podróżne, a ubezpieczenie bagażu

Często, wybierając się w podróż, pamiętamy o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ubezpieczeniu podróżnym, które chroni w przypadku wielu nieprzyjemnych sytuacji, a zapominamy o ubezpieczeniu bagażu. A należy pamiętać, że duża część towarzystw ubezpieczeniowych nie zamieszcza w podstawowej polisie turystycznego ubezpieczenia bagażu. Znajdują się w nim głównie zapisy o:

 • kosztach leczenia, 
 • NNW – następstwach nieszczęśliwych wypadków,
 • opóźnieniu lotu, 
 • OC, 
 • kosztach rezygnacji z wyjazdu, 
 • ubezpieczeniu gotówki wypłaconej z bankomatu, 
 • ubezpieczeniu mienia pozostawionego w domu.

Zawsze warto więc sprawdzić, jakie zapisy posiada oferowane nam ubezpieczenie podróżne i zastanowić się nad rozszerzeniem go o ubezpieczenie bagażu. Dlaczego?

Na czym polega ubezpieczenie bagażu?

Według raportu SITA World Tracer w 2017 roku na lotniskach na całym świecie doszło do 22,7 mln przypadków nieprawidłowości związanych z bagażami. Niektóre z nich zostały zgubione, inne zniszczone, a niektóre skradzione. W takich sytuacjach pasażer znajduje się w trudnej sytuacji. Po pierwsze, zostaje bez często niezbędnych rzeczy w obcym kraju. Często przewozi się w bagażach cenne przedmioty – na przykład sprzęt fotograficzny, więc wartość uszkodzonego bądź skradzionego bagażu może sięgać nawet od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wymiary bagażu podręcznego często uniemożliwiają trzymanie w nich wszystkich wartościowych rzeczy, dlatego też część z nich trafia do luku, gdzie ich los nie zawsze jest pewny. To sytuacje, które dobitnie udowadniają, jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia bagażu. W zależności od jego zakresu ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty nie tylko podstawowy bagaż, lecz także sprzęt sportowy czy fotograficzny. Ubezpieczenie bagażu gwarantuje uzyskanie odszkodowania w przypadku utraty lub zniszczenia bagażu, ale też na przykład jego opóźnienia. Zdarza się, że walizki podróżnych przez przypadek trafiają do złego samolotu – najczęściej zdarza się to przy podróżach z przesiadką. Ubezpieczenie bagażu jest tym elementem, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowania. Posiadając tego typu polisę, możemy być pewni, że ubezpieczyciel wypłaci świadczenie częściowo pokrywające straty – do wysokości wybranej podczas zakupu sumy gwarantowanej. Odszkodowanie za opóźnienia bagażu pokrywa koszty poniesione na zakup niezbędnych rzeczy osobistych w trakcie oczekiwania na bagaż.

Ubezpieczenie bagażu – czy warto?

Zastanawiając się, czy warto wykupić ubezpieczenie bagażu, najpierw należy dokładnie przyjrzeć się ofercie ubezpieczyciela. Przeanalizować zakres ubezpieczenia oraz sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi wypłacać odszkodowania (jak klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne, nieszczęśliwe wypadki, nagłe choroby, nieudane próby kradzieży, utrata bagażu z winy przewoźnika lub przechowalni bagażowych). To niekiedy czasochłonne zajęcie, jednak niezwykle istotne i chroniące ubezpieczanego przed nieprzyjemnymi rozczarowaniami. Zawsze należy upewnić się, że zakres polisy jest szeroki i obejmuje najczęstsze losowe zdarzenia, które mogą spotkać bagaż. Analizując Ogólne Warunki Ubezpieczenia, warto także zwrócić uwagę na obowiązki pasażera względem bagażu. Ich zaniechanie może stanowić przyczynę odmowy wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie bagażu – podstawowe obowiązki właściciela

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, można spotkać się z różnymi wymogami wobec właściciela bagażu, jednak niemal wszędzie można znaleźć zapisy o takich obowiązkach, jak:

 1. Ochrona – podróżny powinien należycie chronić swój bagaż. 
 2. Zachowanie zasad bezpieczeństwa przy transporcie i przechowywaniu bagażu. 
 3. Rażące niedbalstwo w zakresie ochrony/transportu bagażu jest niedopuszczalne.
 4. Pokwitowania – pasażer zawsze powinien posiadać pokwitowanie w sytuacji powierzenia bagażu osobom trzecim (jak firmy przewozowe, przechowalnie, hotel).
 5. Miejsce – bagaż zawsze musi się znajdować w miejscu do tego przeznaczonym, a jeśli takie miejsce nie jest wyznaczone, to w innym, bezpiecznym miejscu.
 6. Parkowanie – gdy bagaż znajduje się w samochodzie, należy korzystać tylko ze strzeżonych parkingów. 
 7. Utratę bagażu należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi oraz odpowiednim służbom (policja, funkcjonariusze celni, straż miejska).
 8. Zawsze należy sporządzić protokół dotyczący zdarzenia.

Wykupując ubezpieczenie bagażu, zawsze należy ustalić sumę gwarantowaną. Jeśli w walizce przewozimy cenne, drogie przedmioty, warto ją podnieść – to kwota, do której wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie.