Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – czy naprawdę warto?

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie specjalne polisy na wypadek zachorowania na nowotwór. Czy takie produkty faktycznie dają realne wsparcie finansowe na wypadek choroby?

W Polsce na nowotwory zapada rocznie ok. 160 tysięcy osób. Mężczyźni najczęściej chorują na raka płuc, prostaty oraz jelita grubego. Kobiety – na raka piersi, raka płuc i raka jelita grubego. Najwięcej osób umiera z powodu raka płuc. Niestety nasza służba zdrowia na leczenie nowotworów przeznacza niewiele – średnio 34 euro rocznie na osobę. Najmniej w Europie! Dla przykładu Czesi wydają 65 euro, Grecy 101 euro, Niemcy 150 euro, a Szwajcarzy 189 euro. Niedofinansowanie leczenia pacjentów onkologicznych przekłada się niestety na niski wskaźnik przeżywalności – więcej niż 5 lat od zachorowania przeżywa tylko 42% pacjentów, podczas gdy współczesna medycyna pozwala wyleczyć co najmniej 62% chorych. To dane szwedzkiego Karolinska Institutet.

To niestety nie wszystko. Polska bardzo słabo wypada także pod względem dostępności nowoczesnych leków antynowotworowych w drodze refundacji. Spośród 30 najnowocześniejszych preparatów, które nie mają swoich odpowiedników i w terapii są niezastępowalne, w naszym kraju dostępne są tylko… 2. To dane z raportu EY Polska dla Fundacji Onkologicznej Osób Młodych „Alivia”. Co to oznacza? Jeśli chcemy mieć dostęp do leczenia – niekiedy jedynego znanego i dostępnego – musimy za nie samodzielnie zapłacić. Leczenie nowotworów to nie tylko koszty terapii, ale też cała masa kosztów okołomedycznych: odpowiednia dieta, preparaty osłonowe, a także takie wydatki jak dojazdy do przychodni czy szpitali, opieka dla dzieci i inne.

To właśnie naprzeciw tym potrzebom wychodzą towarzystwa ubezpieczeniowe oferując ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka. Powszechność tych chorób oraz coraz wyższa świadomość Polaków w kwestii niezbędnej profilaktyki – także finansowej, sprawia, że ubezpieczyciele tworzą dla nas odpowiednią ofertę. Co prawda ubezpieczenia na wypadek zachorowania na nowotwór były już wcześniej dostępne w pakietach ubezpieczeń na wypadek poważnych chorób (m.in. zawał serca, udar), ale konstrukcja produktów ukierunkowanych wyłącznie na choroby nowotworowe jest inna. Daje mianowicie ochronę, której zakres jest sprofilowany odpowiednio do specyfiki przebiegu tej ciężkiej choroby i przewlekłego jej leczenia. Dlaczego?

Główną zaletą samodzielnych ubezpieczeń na wypadek nowotworu jest to, że są one lepiej dopasowane do specyfiki choroby i jej leczenia. Należne klientowi świadczenia np. wypłaty za operacje, cykle radio- i chemioterapii, assistance medyczny, dostęp do konkretnych świadczeń z krótkim terminem realizacji, finansowanie potrzeb okołomedycznych – lepiej korespondują z potrzebami chorego i etapami leczenia. Tego typu polisy często zapewniają świadczenia słabo dostępne w publicznej służbie zdrowia, a bardzo ważne dla chorego: leki osłonowe, rehabilitację, implanty do operacji rekonstrukcyjnych, wspomniany już transport medyczny, a nawet opiekę dla dzieci. Tym samym stanowią nieocenioną pomoc logistyczną związaną z organizacją i przebiegiem leczenia

Przy wyborze polisy na wypadek nowotworu należy jednak pamiętać o tym, że takie ubezpieczenie nie chroni nas przed każdym możliwym nowotworem, lecz z reguły przed kilkunastoma najpoważniejszymi i najczęstszymi rodzajami choroby, dokładnie wylistowanymi w umowie ubezpieczenia. Większość polis dotyczy nowotworów złośliwych, niektóre w wersjach najbardziej rozszerzonych obejmują także część nowotworów łagodnych oraz tzw. nowotwory w fazie przedinwazyjnej. Co ważne, większość polis wyklucza z ochrony nowotwory skóry. Wynika to z tego, że wcześnie zdiagnozowane są łatwe do wyleczenia poprzez prosty zabieg chirurgiczny ich usunięcia.

Dlatego aby korzystać z jak najlepszej ochrony, warto rozważyć zakup kilku wyspecjalizowanych ubezpieczeń zdrowotnych – osobno na wypadek chorób typu zawał, udar, miażdżyca itd. i osobno na wypadek nowotworów. Najlepiej to zrobić, gdy jesteśmy młodzi i zdrowi. Ważne, by o tym pamiętać, bo wielu z nas chce się ubezpieczać, gdy jest już za późno – czyli gdy pojawia się choroba lub jej pierwsze symptomy.