Ubezpieczenie NNW – co obejmuje, kiedy może się przydać?

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, ale warto je wykupić, zwłaszcza gdy często podróżujemy służbowo czy prywatnie. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wypłacane jest wtedy, kiedy u poszkodowanego wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu. Co to jest ubezpieczenie NNW samochodu? Co obejmuje? W jakiej sytuacji zostanie uwzględnione, a kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania?

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które obejmuje ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Dotyczy nieszczęśliwych wypadków, których następstwem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Nieszczęśliwy wypadek, którego następstwa obejmuje polisa NNW, definiowany jest zwykle przez ubezpieczycieli komunikacyjnych jako nagłe zdarzenie pozostające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Tymczasem zakres ubezpieczenia NNW obejmuje zazwyczaj znacznie więcej niż sugerowałoby potoczne rozumienie „ruch pojazdu”. W dalszej części artykułu dokładnie wyjaśniamy, co jeszcze obejmuje NNW.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW odnosi się do szkód poniesionych w wyniku wypadku drogowego oraz w innych sytuacjach komunikacyjnych. Najczęściej są to wypadki spowodowane podczas poruszania się pojazdem po drodze, ale polisy tego typu działają również, jeżeli wypadek miał miejsce:

 • podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • w trakcie przebywania w samochodzie podczas zatrzymania lub postoju,
 • podczas naprawy auta w trasie,
 • w trakcie załadunku i wyładunku samochodu.

Dokładne informacje na temat zdarzeń objętych ubezpieczeniem znajdziesz w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) dołączonych do umowy ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie NNW?

Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe? Nie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne. Warto jednak wziąć pod uwagę wykupienie polisy NNW, ponieważ niesie ze sobą wiele korzyści. 

Gdy wskutek wypadku (spowodowanego z Twojej winy) dojdzie do uszkodzenia Twojego samochodu, zostanie Ci wypłacone odszkodowanie z AC, natomiast finansowe konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu może pokryć właśnie ubezpieczenie NNW. Jaka jest różnica między ubezpieczeniem NNW i OC? Jeśli to Ty będziesz sprawcą wypadku, z polisy OC zostanie wypłacone odszkodowanie tylko dla osób, które podróżowały w samochodzie, z którym miałeś kolizję, oraz dla Twoich współpasażerów, ale nie dla Ciebie.

Należy pamiętać o tym, że odszkodowanie NNW jest wypłacane tylko w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Co to oznacza? Ubezpieczenie NNW zadziała wtedy, gdy ubezpieczony dozna trwałego uszkodzenia ciała lub zdrowia, które na zawsze ograniczy jego sprawność. Uszczerbek na zdrowiu określa się procentowo, a jego wielkość decyduje o wysokości wypłaconego odszkodowania NNW. Wysokość odszkodowania zależy również od sumy ubezpieczenia NNW. 

Kogo chroni ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW chroni życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów auta wskazanego w umowie ubezpieczenia, ale tylko w liczbie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli podczas wypadku w samochodzie przebywało więcej pasażerów, odszkodowanie może nie zostać wypłacone.

Ubezpieczenie NNW – czy warto je wykupić?

Z NNW indywidualnego warto skorzystać, zwłaszcza gdy bardzo często podróżujemy autem prywatnie – odwozimy dzieci do szkoły, dojeżdżamy do pracy, wyjeżdżamy na rodzinne wycieczki. 

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i Twoja praca wiąże się z częstymi podróżami, również warto wykupić ubezpieczenie NNW samochodu. Możesz z niego skorzystać zarówno wtedy, gdy jesteś właścicielem auta, jak i gdy korzystasz z leasingu. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych przygotowuje dogodne oferty ubezpieczenia NNW w pracy lub dla przedsiębiorców.

Ubezpieczenie NNW to dobry sposób na dodatkowe zabezpieczenie finansowe najbliższych. Jeśli ubezpieczony na skutek wypadku straci życie, to jego rodzina otrzyma odszkodowanie.

Czy możliwe jest wzięcie ubezpieczenia NNW na miesiąc?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC trzeba wykupować na 12 miesięcy, natomiast często można spotkać się z ofertami ubezpieczenia NNW na miesiąc. Oczywiście warto wykupić roczną polisę NNW, ale nie jest to wymóg konieczny. Ubezpieczenie NNW na krótszy okres to rozwiązanie dla osób, które okazyjnie wybierają się samochodem na wycieczkę lub podróż służbową i chcą być w tym czasie dodatkowo chronione. Ubezpieczenie NNW na miesiąc lub kilka miesięcy może się przydać też w okresie zimowym, gdy na drogach panują gorsze warunki komunikacyjne.

W jakich przypadkach odszkodowanie NNW może nie zostać wypłacone?

Na pewno zastanawiasz się, jakie są ograniczenia związane z ubezpieczeniem NNW. Odszkodowanie może nie zostać wypłacone m.in. w następujących sytuacjach:

 • ubezpieczony nie miał zapiętych pasów podczas jazdy,
 • w chwili wypadku w samochodzie znajdowało się więcej osób niż liczba miejsc siedzących wskazana w dowodzie rejestracyjnym.

Konsekwencją każdego z tych zdarzeń może być odmowa wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela, o ile miało to wpływ na powstanie następstw nieszczęśliwego wypadku.

Zalety ubezpieczenia NNW:

 • otrzymanie świadczenia finansowego w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku komunikacyjnego;
 • szybka i pewna wypłata świadczenia;
 • finansowe zabezpieczenie rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku komunikacyjnego;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia w kraju i za granicą;
 • ochrona nie tylko podczas poruszania się pojazdu, lecz takżepostoju, wsiadania i wysiadania z pojazdu czy naprawy auta na trasie; 
 • możliwość posiadania wielu polis NNW – możesz zawrzeć kilka umów (np. ubezpieczenie NNW dla studentów czy szkolne oraz komunikacyjne) – koszty będą wyższe, ale w przypadku wystąpienia zdarzenia, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, otrzymasz odszkodowanie z każdej z nich.

Źródła:

 • https://www.mfind.pl/akademia/ubezpieczenia-komunikacyjne/ubezpieczenie-nnw/
 • https://kioskpolis.pl/co-znaczy-nnw-i-co-obejmuje-ubezpieczenie-nnw/