Ubezpieczenie OC dla młodych kierowców – jak płacić mniej za OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które ma charakter obowiązkowy. Z polisy wypłacana jest rekompensata za szkody, jakie ubezpieczony spowodował w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Z odszkodowania mogą być pokryte zarówno szkody osobowe (np. uszkodzenie ciała), jak i szkody o charakterze materialnym (np. uszkodzenie samochodu). Warto zauważyć, że polisa jest przypisana do konkretnego pojazdu, a nie jej właściciela. Niemniej jednak wiek ubezpieczonego ma istotne znaczenie podczas kalkulacji ceny OC. Co to jest zwyżka za wiek kierowcy? Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie OC dla młodych? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

Co grozi za brak OC?

Ubezpieczenie OC muszą posiadać wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych, a zatem nie tylko samochodów, lecz także motocykli, ciągników rolniczych czy pojazdów wolnobieżnych. Taki przymus został nałożony na mocy art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2020 r. poz. 1180). Brak OC wiąże się z istotnymi sankcjami, jakie na posiadacza pojazdu może nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary jest uzależniona od dwóch czynników:

●  płacy minimalnej, która stanowi punkt odniesienia dla ustalenia stawki kary,

●  czasu, przez jaki pojazd pozostawał bez ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru kary finansowej stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Jeśli pojazd nie posiadał ważnej polisy OC przez okres nieprzekraczający 3 dni, jego właściciel może zostać ukarany karą w wysokości 20% podstawy jej wymiaru. Jeśli ten okres przekroczył 14 dni, właściciel pojazdu będzie zobowiązany do opłacenia kary w pełnej wysokości. Jak wynika z powyższego, w 2020 r. maksymalna kara za brak OC może wynieść aż 5200 zł.

Ubezpieczenie OC – od czego zależy cena?

Cena ubezpieczenia OC zależy od wielu czynników, którym poszczególni ubezpieczyciele przypisują różne znaczenie, a także od zakresu ochrony. To dlatego wysokość składki różni się w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Najczęściej podczas ustalania ceny za ubezpieczenie OC pod uwagę bierze się:

●   markę i model samochodu,

●   pojemność silnika,

●   aktualny przebieg i wiek samochodu,

●   wiek użytkownika pojazdu i datę uzyskania przez niego prawa jazdy,

●   miejsce zamieszkania właściciela pojazdu,

●   stan cywilny i sytuację rodzinną kierowcy,

●   posiadane zniżki.

Marka i model samochodu są ważne podczas dokonywania oceny potencjalnej awaryjności pojazdu. Pojemność silnika służy z kolei m.in. do ustalenia mocy samochodu, a także określenia prędkości, jaką jest w stanie rozwinąć. To z kolei ma wpływ na rozmiar szkód, jakie mogą powstać w wyniku kolizji. Aktualny przebieg oraz wiek samochodu to parametry, które ubezpieczyciel stosuje do oceny stanu technicznego. Przykładowo, im większy przebieg ma samochód, tym gorszy jest jego stan techniczny, a tym samym większe ryzyko awarii pojazdu.

Nie każdy kierowca wie, że na wysokość składki OC ma wpływ także miejsce zamieszkania. Ubezpieczyciele często prowadzą statystyki dotyczące wypadków w danej miejscowości. Mieszkańcy mniejszych miast i wsi, położonych z dala od ruchliwych dróg, płacą niższe składki na ubezpieczenie pojazdu, gdyż ryzyko wystąpienia kolizji jest mniejsze niż w dużych i zatłoczonych miastach. Stan cywilny i sytuacja rodzinna pozwalają z kolei ocenić sposób prowadzenia pojazdu. Z reguły przyjmuje się, że osoby podróżujące na co dzień z dziećmi prowadzą bezpieczniej, a to minimalizuje ryzyko spowodowania wypadku. Od czego jeszcze zależy cena OC? Istotnym parametrem są zniżki, jakie posiada kierowca. Takie zniżki mogą być przyznane za bezszkodową jazdę czy korzystanie z innych produktów oferowanych przez ubezpieczyciela, jak np. OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie nieruchomości.

Zniżki OC a wiek kierowcy

Często mówi się, że towarzystwa ubezpieczeniowe uzależniają wysokość składki na OC od wieku kierowcy. Tę kwestię trzeba jednak nieco rozwinąć, gdyż budzi wiele kontrowersji. Dla ubezpieczyciela ważny jest nie tylko wiek kierowcy, lecz także to, jak długie doświadczenie w prowadzeniu pojazdu posiada. Oba te parametry wpływają na wielkość ryzyka związanego ze spowodowaniem kolizji drogowej, której koszty będzie musiał wziąć na siebie ubezpieczyciel. Debiutujący kierowcy często są sprawcami dużej ilości wypadków drogowych, w których szkody wyrządzone osobom trzecim są wypłacane z polisy komunikacyjnej. Z tego względu do ceny OC doliczana jest tzw. zwyżka za wiek kierowcy.

Z reguły najwięcej za OC zapłacą kierowcy w wieku od 18 do 19 lat, a zatem osoby, które od niedawna posiadają prawo jazdy. Koszt polisy oferowanej osobom w tym wieku bywa nawet dwuipółkrotnie wyższy niż kwota, jaką za OC płacą kierowcy, którzy ukończyli 30. rok życia. Warto również pamiętać, że każdy ubezpieczyciel samodzielnie ustala granicę, do której obowiązują zwyżki OC za wiek. Niektóre towarzystwa oferują tańszą polisę już 26-latkom, podczas gdy inne każą czekać kierowcom nawet do 29 urodzin. 

Młodociany kierowca – ile ma lat?

Podczas lektury ogólnych warunków ubezpieczenia możesz spotkać się z takimi pojęciami, jak młodociany kierowca lub młody kierowca. Niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe przyjmuje inną definicję tych terminów. Najczęściej jednak za młodego kierowcę uznaje się osobę, która nie przekroczyła 25. roku życia i posiada prawo jazdy przez okres krótszy niż 36 miesięcy. Możliwe jest jednak znalezienie ubezpieczycieli, którzy granicę wieku młodocianych kierowców ustalają nieco niżej, np. na poziomie 24, a nawet 23 lat.

Podsumowując: jeśli chodzi o zniżki OC, wiek kierowcy, a także staż w prowadzeniu pojazdu mają istotne znaczenie. Młodzi kierowcy nie zawsze zapłacą wyższą cenę za OC, gdyż dla ubezpieczyciela ważne jest też to, od jak dawna posiadają prawo jazdy. Może się zdarzyć, że 28-latek, który posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu od roku, zapłaci wyższą składkę za OC niż 25-latek, który ma prawo jazdy od kilku lat.

Jak płacić mniej za OC dla młodych kierowców?

Ubezpieczyciel, wyliczając cenę składki za OC, weźmie pod uwagę wiele czynników, a zatem nie tylko wiek kierowcy, lecz także jego historię. Szczególnie ważne będzie to, czy młody kierowca spowodował wypadek samochodowy lub był sprawcą kolizji drogowej. Co zrobić, by znaleźć tanie ubezpieczenie OC dla młodych kierowców? Okazuje się, że podczas zakupu pojazdu i negocjacji z ubezpieczycielem wystarczy wziąć pod uwagę kilka czynników, by za OC płacić nawet kilkaset złotych mniej.

Pierwszą kwestią jest wybór odpowiedniego samochodu, z którego będzie korzystał młody kierowca. Ubezpieczyciele prowadzą statystyki dotyczące wypadkowości i awaryjności konkretnych marek i modeli pojazdów. Najtańsze OC młody kierowca zapłaci za niewielkie miejskie samochody takich marek, jak Renault, Skoda czy Toyota. Nawet o kilkaset złotych droższe będzie z kolei ubezpieczenie samochodów marek BMW, Audi czy Volkswagen.

Marka pojazdu to jednak nie wszystko. Drugim czynnikiem jest pojemność silnika – im większa, tym droższą propozycję OC dla młodych otrzyma kierowca. W sieci z łatwością można znaleźć kalkulacje, które pokazują korelację między mocą silnika a ceną OC. Średnia cena polisy w przypadku pojazdów z silnikiem o pojemności 1 l wynosiła pod koniec 2019 r. ok 540 zł, podczas gdy w przypadku samochodów z silnikiem o pojemności 3 l już 940 zł!

Na wysokość składki OC dla młodych kierowców wpływa także sytuacja zawodowa i rodzinna. Niektórzy ubezpieczyciele oferują tańsze polisy dla osób zatrudnionych, posiadających stałe źródło dochodu. Często dodatkowo premiowani są przedstawiciele niektórych zawodów. Mniej za OC mogą zapłacić np. osoby prowadzące gospodarstwo rolne. Na niższą cenę polisy mogą także liczyć osoby pozostające w związkach małżeńskich i mające dzieci. Kierowcy mający na utrzymaniu rodzinę w ocenie ubezpieczycieli są w mniejszym stopniu skłonni do ryzykownych zachowań na drodze, a tym samym rzadziej są sprawcami kolizji.

Cenę polisy OC komunikacyjnego można obniżyć, korzystając z innych produktów oferowanych przez ubezpieczyciela. Decydując się np. na zakup polisy na życie czy też dodatkowego ubezpieczenia Autocasco, młody kierowca nie tylko zyskuje dodatkową ochronę, lecz także zapłaci nawet o kilkanaście procent mniej za ubezpieczenie OC. To jednak nie wszystko. Niektórzy ubezpieczyciele oferują np. zniżkę za zakup OC przez internet.

Tańsze OC dla młodych – czy warto rejestrować pojazd na rodzica?

Często spotykaną praktyką jest rejestracja pojazdu, z którego będzie korzystał debiutujący kierowca, na inną osobę, np. rodzica. Młody kierowca może zostać zgłoszony jako współwłaściciel pojazdu lub jego dodatkowy użytkownik. Chociaż taka praktyka pozwala znacząco obniżyć cenę OC dla młodych kierowców, to jednak niesie ze sobą spore ryzyko dla ubezpieczającego. W przypadku kolizji wszyscy współwłaściciele muszą liczyć się z ryzykiem utraty zniżek OC na wszystkie pojazdy, jakie użytkują. Ten aspekt warto wziąć pod uwagę, jeśli rodzic ubezpieczający samochód na co dzień korzysta także z innego pojazdu.

Jak znaleźć najtańsze OC dla młodych kierowców?

W oszacowaniu wysokości składki pomocny może okazać się kalkulator OC. Wystarczy podać w nim podstawowe informacje na temat samochodu, który ma być ubezpieczony, a także właściciela pojazdu. Kalkulator uwzględnia zniżki, np. za bezszkodową jazdę. Poszukując najtańszego OC dla młodych, warto korzystać także z porównywarek cenowych. Pozwalają sprawdzić ceny polis oferowanych przez kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowych.

Perspektywa znalezienia najtańszego OC jest bardzo atrakcyjna dla młodych kierowców. Nie zawsze jednak kierowanie się ceną podczas wyboru ubezpieczyciela jest dobrą praktyką. Droższe polisy mogą zapewniać szerszy zakres ochrony, a także obejmować dodatkowe ubezpieczenia, gwarantujące np. ochronę zniżek, jeśli kierowca spowoduje wypadek.  Szukając najlepszej polisy, warto bardzo wnikliwie porównywać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i dobrze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Często okazuje się, że polisa o kilkanaście złotych droższa zapewnia kierowcy lepszą ochronę w razie wypadku niż najtańsza polisa dostępna na rynku.