Ubezpieczenie szyb samochodowych – co obejmuje, czy warto je wykupić?

Samochodowe szyby to jeden z tych elementów pojazdu, który jest najbardziej narażony na uszkodzenia. Zbita szyba to jedna z najczęściej zgłaszanych do ubezpieczyciela szkód. Jej naprawienie potrafi słono kosztować. Chcąc uniknąć kosztów, warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia szyb. Polisa obejmująca samochodowe szyby najczęściej jest oferowana jako dodatek do OC lub AC. Zobacz, co zyskasz, kupując ubezpieczenie szyb.

Czym jest ubezpieczenie szyby w aucie?

Ubezpieczenie szyb w samochodzie jest tym dodatkowym. Wykupuje się je dobrowolnie. Zakres polisy jest zależny od ubezpieczyciela. Najczęściej można wykupić ubezpieczenie szyb razem z AC. Właściciel samochodu może się jednak zdecydować na ubezpieczenie komunikacyjne typu casco. To ubezpieczenie szyb samochodowych bez OC. Ta opcja cieszy się dużą popularnością. Wynika to z tego, że szkody, takie jak pęknięcie czy odpryski, bez OC nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu zniżek. Nie wpływają na ich utratę czy obniżenie.

Jak działa ubezpieczenie szyb samochodowych?

Polisa obejmująca samochodowe szyby działa bardzo prosto. W przypadku, gdy dojdzie do ich uszkodzenia lub zniszczenia, ubezpieczyciel pokrywa koszt naprawy w profesjonalnym warsztacie, specjalizującym się w samochodowych szybach. Koszt naprawy może być zwrócony, jeśli szyba zbije się lub uszkodzi na skutek nieszczęśliwego wypadku czy działania wandali. Trzeba też pamiętać, że ubezpieczenie szyb jest obwarowane wieloma wykluczeniami odpowiedzialności. Koszty wymiany lub naprawy trzeba będzie pokryć samodzielnie, jeśli:

  • doszło do rażącego zaniedbania ze strony kierowcy,
  • szkoda została spowodowana umyślnie,
  • szkoda wynika z wady fabrycznej szyby,
  • przyczyną jest niewłaściwa naprawa pojazdu.

Ubezpieczyciel pokryje szkodę, jeśli skontaktujemy się z nim zaraz po jej powstaniu. Dalsze procedury postępowania zależą już od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej konsultant podaje adres warsztatu, w którym można dokonać naprawy lub umawia wizytę z rzeczoznawcą, który ma ocenić szkodę i ustalić dalsze kroki. Ubezpieczenie szyb w samochodzie pokrywa koszty naprawy, jeśli dojdzie do niej we wskazanym przez ubezpieczyciela warsztacie. W przypadku, gdy wymiany lub naprawy szyby dokona się bez konsultacji z ubezpieczycielem, to nie będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę.

Ubezpieczenie szyby, ale jakiej?

Decydując się na OC z ubezpieczeniem szyb, na uwadze należy mieć to, jakie szyby są chronione. Zazwyczaj polisa nie chroni wszystkich. Większość wyklucza ochronę szyby dachowej (szyberdachu i dachu panoramicznego) i innych szklanych elementów – świateł, lusterek, a także elementów trwale związanych z szybą. Tego rodzaju szkody są pokrywane, jeśli posiada się polisę AC.

Ubezpieczenie szyb z OC gwarantuje natomiast zorganizowanie wymiany lub naprawy w przypadku pękniętej szyby przedniej. Ubezpieczenie obejmuje też szyby boczne oraz tylną (gdy nie stanowi integralnej części pojazdu).

Tutaj ważną informacją jest, że ubezpieczenie szyb nie oznacza wymiany uszkodzonego elementu na nowy, oryginalny. Usługa obejmuje wystawienie zamiennika. Musi on jednak spełniać wszystkie wymogi techniczne. Oryginały dostanie się tylko wtedy, gdy niemożliwe będzie znalezienie zamiennika.

Kiedy i gdzie działa ubezpieczenie szyby samochodowej?

W większości towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczenie szyb samochodowych obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Tylko nieliczne proponują polisę, która działa również za granicą. Ubezpieczenie szyb działa w większości sytuacji, w których dochodzi do zniszczenia lub uszkodzenia tego elementu pojazdu – z pominięciem warunków wykluczenia. Dokładna lista sytuacji, w których ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy/wymiany samochodowej szyby, jest zawarta w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Są one załącznikiem do umowy, z którym obowiązkowo powinno się zapoznać.

Samochodowa szyba – cena naprawy szkody

Ubezpieczenie szyb samochodu wykupione wraz z OC zazwyczaj oznacza niewielką dodatkową opłatę. Średnia cen waha się od 80 do 180 złotych. Ostateczna cena ubezpieczenia szyb w aucie jest zależna m.in. od firmy ubezpieczeniowej oraz typu pojazdu. Przy kosztach ważna jest również suma ubezpieczeniowa polisy obejmującej odprysk, wybitą czy pękniętą szybę w samochodzie. Ubezpieczenie zawsze zawiera:

  • sumę ubezpieczeniową, czyli tę gwarantowaną, która przy szkodzie szybowej jest przeznaczona przez ubezpieczyciela na naprawę lub wymianę; najczęściej wynosi 2-3 tys. złotych (może być więcej);
  • udział własny, czyli określoną kwotowo lub procentowo wartość szkody, którą musi pokryć właściciel pojazdu z własnej kieszeni; najczęściej waha się w granicach 10-40%, może być też całkowicie zniesiona.

W przypadku, gdy nie mamy ubezpieczenia szyb, a dojdzie do ich uszkodzenia, trzeba liczyć się z o wiele wyższym wydatkiem. Koszt wymiany szyb na własną rękę waha się od 1000 do 2500 złotych. Do tego trzeba doliczyć cenę samej szyby.

Ubezpieczenie szyb – czy warto je wykupić?

Szyby auta to element, który najczęściej ulega uszkodzeniom. Pęknięcia czy odpryski mogą być spowodowane nawet przez mały kamyk, który wskoczy pod koła jadącego pojazdu. Spowodowane uszkodzenia mogą być na tyle poważne, że trzeba będzie wymienić całą szybę. To wiąże się z niemałym kosztem. Ubezpieczenie ma uchronić przed dodatkowymi wydatkami, związanymi z naprawami pojazdu.

Ubezpieczenie szyb warto wykupić, nie tylko chcąc zminimalizować koszty ewentualnej, samodzielnej naprawy. Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę, że jazda autem z uszkodzonymi szybami grozi mandatem. Wynika to z tego, że np. odprysk na szybie powoduje pogorszenie widoczności. Policjant, zauważając takie uszkodzenia, może nałożyć mandat karny lub zatrzymać dowód rejestracyjny. Uszkodzona szyba jest też częstym powodem braku pieczątki podczas przeglądu technicznego pojazdu. Ubezpieczenie szyb samochodu ma zapobiegać tym przykrym dla kierowcy zdarzeniom. Koszt polisy jest niski, a w przypadku szkody szybowej, nie trzeba z własnej kieszeni pokrywać naprawy. Sprawia to, że wybitą czy stłuczoną szybę wymienia się od razu, a przez to nie jest się narażonym na nieprzyjemności ze strony policji czy stacji kontroli pojazdów.