Współwłaściciel samochodu – o czym warto wiedzieć, jak wpływa na wysokość OC?

Współwłaściciel samochodu to jeden z najprostszych sposobów na obniżenie ceny ubezpieczenia OC. Dopisanie współwłaściciela możliwe jest na każdym etapie posiadania pojazdu. Najprościej zrobić to już na etapie zakupu auta. Wówczas na umowie widnieją od razu dwie osoby, a ich dane są umieszczane w dowodzie rejestracyjnym. Przepisanie samochodu na żonę, męża, ojca czy inną osobę jest jednak możliwe i na późniejszych etapach. W tym celu konieczna jest wizyta w urzędach i dopełnienie formalności. Jak ustalić współwłaściciela samochodu?

Kiedy opłaca się dopisanie współwłaściciela pojazdu?

Współwłasność auta to termin, którym zainteresowani są przede wszystkim młodzi kierowcy. W ich przypadku, ze względu na krótki staż, ubezpieczenie OC jest bardzo wysokie. Wynika to z niego, że młodym kierowcom nie przysługują zniżki. Szukając oszczędności, często więc decydują się na współwłaściciela auta. Najczęściej do współwłasności auta dopisuje się jednego z rodziców, którzy mogą pochwalić się dłuższym stażem kierowcy. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę nie tylko zniżki młodego kierowcy, lecz także drugiego współwłaściciela. Właściciel i współwłaściciel pojazdu mogą więc liczyć na OC niższe o około kilkaset złotych. Warto tu zaznaczyć, że młody współwłaściciel samochodu nie musi się martwić, że będzie miał ograniczony dostęp do samochodu. Polskie prawo nie ingeruje w to, który ze współwłaścicieli i jak często korzysta z auta. W efekcie samochodem może poruszać się głównie młody kierowca.

Współwłaściciel pojazdu, kiedy warto z niego zrezygnować?

Współwłaściciel w dowodzie rejestracyjnym to jednak nie zawsze plusy. Współwłasność wiąże się z poważnymi wadami. Z tego też powodu w niektórych sytuacjach współwłaściciele decydują się na jej zniesienie. Najczęściej ze współwłasności rezygnuje się, jeśli:

 • jeden ze współwłaścicieli samochodu doprowadza do kolizji lub wypadku samochodowego, co oznacza utratę zniżek OC przez właściciela i współwłaściciela, a także solidarność w płaceniu kar;
 • nie można uzyskać pisemnej zgody współwłaściciela na sprzedaż samochodu; w takiej sytuacji współwłaściciel samochodu może co najwyżej sprzedać swoje udziały w aucie lub się ich zrzec.

Jak dopisać współwłaściciela do samochodu?

Aby dopisać współwłaściciela do samochodu, konieczne jest powołanie się na odpowiednią podstawę prawną. Jednym z najczęstszych rozwiązań jest sporządzenie aktu darowizny. W dokumencie należy wskazać udział auta drugiej osoby – najczęściej współwłaściciel samochodu otrzymuje 50% udziałów, ale może być to mniej lub więcej.

Kolejnym etapem dodania współwłaściciela pojazdu jest wizyta w urzędzie skarbowym. Należy w nim zgłosić akt darowizny i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy akt darowizny został zawarty pomiędzy członkami rodziny, to wystarczy wypełnić w urzędzie druk SDZ-2. Współwłaściciel samochodu, który nie jest najbliższym członkiem rodziny lub w ogóle nie jest spokrewniony, obowiązkowo musi wypełnić druk SD-3.

Po dopełnieniu formalności w urzędzie skarbowym konieczna jest wizyta w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. W urzędzie trzeba przedstawić akt darowizny samochodu oraz:

 • dowód rejestracyjny auta,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dowód osobisty lub paszport (cudzoziemcy spoza UE muszą zabrać paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego auta (jeżeli jest wymagane),
 • aktualne ubezpieczenie OC samochodu,
 • w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli auta prowadzi firmę, powinien przynieść KRS lub zaświadczenie z CEiDG (może być wydruk ze strony internetowej).

W Wydziale Komunikacji muszą stawić się właściciel i współwłaściciele pojazdu. Jeśli nie jest to możliwe, to jedna osoba powinna udzielić pisemnego pełnomocnictwa drugiej. Jest bezpłatne, gdy dopisanie współwłaściciela obejmuje najbliższą rodzinę: męża, żonę, rodzica, dziecko, rodzeństwo, dziadków, wnuków.

Ostatnim etapem ustalenia współwłasności jest dopisanie do ubezpieczenia oraz poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o zmianie własności auta.

Wniosek o dopisanie współwłaściciela pojazdu: gdzie go znaleźć?

Gotowy formularz jest dostępny w Wydziale Komunikacji. Wniosek o współwłaściciela samochodu można pobrać online. Dokument należy wypełnić w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdego ze współwłaścicieli.

Współwłaściciel samochodu: darowizna

Aby dokument darowizny samochodu był ważny, musi zawierać wyszczególnione przez prawo dane. W akcie darowizny powinny znajdować się:

 • dane darczyńcy (dotychczasowego właściciela) oraz obdarowanego (nowego współwłaściciela) – imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • datę i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron,
 • stopień pokrewieństwa,
 • przedmiot darowizny (w przypadku samochodu będzie to marka, rok produkcji, VIN, nr silnika, nr rejestracyjny),
 • wartość samochodu,
 • datę przekazania samochodu,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności samochodu,
 • oświadczenie darczyńcy o darowiźnie samochodu lub jego części,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części,
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Przerejestrowanie samochodu z męża na żonę: czy trzeba płacić podatek?

Dopisanie współwłaściciela samochodu oznacza, że konieczne może być opłacenie podatku. Obowiązkiem jest podatek od czynności cywilnoprawnych od darowizny samochodu. Współwłaściciel powinien zapłacić 2% od wartości rynkowej pojazdu. Z podatku PCC jest się jednak zwolnionym, jeśli akt darowizny został zawarty pomiędzy najbliższymi członkami rodziny, czyli: żona/mąż, córka/syn, wnuczka/wnuk/prawnuczka/prawnuk, matka/ojciec, babcia/dziadek/prababcia/pradziadek, pasierbica/pasierb, siostra/brat, macocha/ojczym.

W przypadku rodziny obowiązek zgłoszenia darowizny pojawia się, jeśli wartość przekracza 9637 złotych od jednej osoby w ciągu pięciu lat. Akt darowizny należy zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W przypadku, gdy osoba dopisana do współwłasności nie jest spokrewniona z właścicielem, w ciągu miesiąca musi wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wysokość zależy od stopnia spokrewnienia.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dla II grupy podatkowej (dalsza rodzina) wynosi:

 • nadwyżka do 10 278 zł – 7% podatku od nadwyżki,
 • nadwyżka od 10 278 do 20 556 zł – 719,5 zł + 9% podatku od nadwyżki,
 • nadwyżka powyżej 20 556 zł – 1644,5 zł + 12% podatku od nadwyżki.

Podatek dla III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione) wynosi:

 • nadwyżka do 10 278 zł – 12% od nadwyżki,
 • nadwyżka od 10 278 do 20 556 zł – 1233,40 zł i 16% podatku od nadwyżki,
 • nadwyżka powyżej 20 556 zł – 2877,90 zł i 20% podatku od nadwyżki.

Dopisanie współwłaściciela samochodu a ubezpieczyciel

Zmiana współwłasności auta powinna być zgłoszona ubezpieczycielowi. Towarzystwa dają na to 14 dni. Po zgłoszeniu ubezpieczyciel przeprowadzi rekalkulację dotychczasowej składki ubezpieczenia OC samochodu.