Wypowiedzenie podwójnego OC – kiedy i jak złożyć wypowiedzenie?

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją posiadania dwóch polis OC? Czy daje nam to jakiekolwiek korzyści, czy generuje straty? Co w sytuacji, gdy zorientowałeś się, że posiadasz dwa ubezpieczenia OC na jedno auto? Zapewne zastanawiasz się, czy możliwe jest wypowiedzenie umowy jednego z nich. Którą umowę możesz wypowiedzieć, by nie płacić podwójnie? Jak dużo zapłacisz i co musisz zrobić? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak i kiedy można wypowiedzieć podwójne OC. Sprawdź, kiedy wybrać najkorzystniejszy termin i ustal niezbędne dane konieczne do skutecznego wypowiedzenia podwójnego ubezpieczenia OC pojazdu.

Podwójne ubezpieczenie OC – czym jest?

Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na dwa rodzaje – obowiązkowe i dobrowolne. Do pierwszej grupy należy OC. To obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, którego celem jest zabezpieczenie poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w zdarzeniu drogowym, np. wypadku lub kolizji. Standardowa wersja tego ubezpieczenia zapewnia ochronę przez 12 miesięcy.

Sytuacja posiadania dwóch polis OC może być spowodowana nieuwagą kierowców, którzy, wykupując nową polisę OC, zapominają zrezygnować ze starej. Z sytuacją posiadania podwójnego ubezpieczenia samochodu spotykają się także nabywcy używanych aut, niepoinformowani lub nieświadomi, że nabyty przez nich pojazd jest objęty obowiązkową ochroną. W tej sytuacji posiadacze dwóch polis OC zazwyczaj orientują się dopiero wtedy, gdy dostaną dwa wezwania do zapłaty z różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Posiadanie dwóch polis OC – jak zrezygnować z OC, którego zapomnieliśmy wypowiedzieć?

Posiadacz pojazdu w sytuacji korzystania z dwóch polis OC nie uzyskuje podwójnej ochrony ubezpieczeniowej. Nie zwiększają się sumy gwarancyjne. Podwójne OC generuje jedynie koszty.

Co więc zrobić w sytuacji posiadania dwóch polis? Należy jak najszybciej zrezygnować z ubezpieczenia OC, które zostało zawarte jako pierwsze. Z podwójnej polisy OC możemy zrezygnować w dowolnym momencie i działa tu zasada ,,im szybciej tym, lepiej’’, ponieważ koszty są liczone za okres udzielonej ochrony, kiedy korzysta się z dwóch polis. Im szybciej zostanie złożone wypowiedzenie umowy, która automatycznie się przedłużyła, tym mniejsze koszty. 

Warto przypomnieć o kluczowej, niezwykle istotnej kwestii – w przypadku kupna samochodu sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu polisę. Nabywca może korzystać z ochrony do zakończenia umowy, ale ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie. Ciągłość zachowania ubezpieczenia OC jest wymagana i powinno traktować się ją priorytetowo. Brak ubezpieczenia OC, choćby na jeden dzień, jest podstawą do nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku spowodowania szkody w ruchu drogowym brak OC obliguje sprawcę do pokrycia kosztów odszkodowania poszkodowanym w zdarzeniu.

Dwie polisy OC na auto – jak i kiedy złożyć wypowiedzenie podwójnego OC?

Jeszcze do 2013 roku rezygnacja z OC w sytuacji posiadania dwóch polis nie byłaby możliwa bez opłacenia całości składki. Aktualna ustawa pozwala kierowcom korzystającym z dwóch polis OC na wypowiedzenie starej umowy OC, płacąc jedynie za wykorzystany okres ochrony, dokładnie ujmując – opłacie podlega okres ochrony od przedłużenia do dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy OC. Kluczową rolą jest wypełnienie odpowiedniego formularza, który będzie niezbędny przy wypowiadaniu umowy przy posiadaniu podwójnego ubezpieczenia OC.

Kiedy?

●      Najszybciej jak to możliwe. 

●      Towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy koszt ochrony za wykorzystany okres, zatem ubezpieczony poniesie częściowe koszty rocznej składki.

Jak?

●      Wypowiedzenie umowy w przypadku posiadania podwójnego OC wymaga złożenia odpowiedniego wzoru wypowiedzenia umowy.

●      Niezbędna jest informacja o tym, że umowa została przedłużona automatycznie oraz oświadczenie, że posiada się jednocześnie ubezpieczenie OC w innym towarzystwie.

●      Za dzień złożenia wypowiedzenia uważa się dzień, w którym dokument został doręczony ubezpieczycielowi – wyjątkiem jest przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, gdzie o rezygnacji z ubezpieczenia OC decyduje data nadania (stempla pocztowego).

●      Odpowiednio wypełniony druk można wysłać pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną, zanieść do placówki, zakładu ubezpieczeń, agenta.

Wypowiedzenie podwójnego OC – czyli wszystko na temat odpowiedniego formularza

●      Najważniejsze by był to odpowiedni wzór wypowiedzenia umowy; spośród formularzy należy wyszukać ten przeznaczony dla osób posiadających dwie polisy OC.

●      Pamiętaj, że w przypadku posiadania podwójnego OC – od umowy zawartej jako pierwsza, możesz odstąpić w dowolnym momencie, ale pamiętaj, że zapłacisz za okres udzielonej ochrony, kiedy korzystasz z dwóch polis.

●      Wielu ubezpieczycieli udostępnia opcję zalogowania się do konta i pobrania druku.

●      Większość towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza wzór wypowiedzenia podwójnego OC na swoich stronach internetowych. Dokument w formacie Word lub PDF wystarczy pobrać, wydrukować i uzupełnić.

●      Wzór wypowiedzenia umowy dostępny jest także u agentów ubezpieczeniowych i w siedzibach towarzystw.

●      Wypełnione wypowiedzenie umowy wysyłamy pocztą lub w formie elektronicznej (można przesłać skan w wiadomości e-mail lub wypełnić druk online), zanosimy osobiście do towarzystwa ubezpieczeniowego lub zostawiamy u agenta.

●      Wypowiedzenie może złożyć osoba, która zawierała umowę, właściciel lub współwłaściciel pojazdu.

●      Potrzebne dane:

– nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń,

– dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres),

– dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka),

– numer wypowiadanej polisy,

– podstawę prawną, zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych),

– odręczny podpis wypowiadającego,

-okres ubezpieczenia (należy wpisać od kiedy posiadamy polisę w innym towarzystwie ubezpieczeń).