Zniżki OC – od czego zależą, jak je sprawdzić?

Każdy pojazd mechaniczny, by został dopuszczony do ruchu drogowego, musi posiadać ubezpieczenie OC. Gdy dojdzie do wypadku lub kolizji drogowej, z polisy sprawcy jest wypłacana rekompensata za szkody osobowe i rzeczowe. Kwotę składki kalkuluje się na podstawie różnych parametrów, zarówno tych dotyczących ubezpieczanego pojazdu, jak i jego właściciela. Wielu kierowców, których czeka zakup polisy, zastanawia się, na jakie zniżki ubezpieczeniowe może liczyć. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, od czego zależą zniżki OC i co zrobić, by znaleźć polisę w najniższej cenie.

Ubezpieczenie OC – czym jest i od czego zależy jego cena?

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC wynika wprost z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Polisa, która jest przypisana do konkretnego pojazdu, chroni przed odpowiedzialnością finansową za straty osobowe i rzeczowe, jakie powstaną w następstwie zdarzenia drogowego. Odszkodowanie jest wypłacane w ramach limitu sum gwarancyjnych, który wynosi 5 210 tys. euro w przypadku szkód na osobie oraz 1 050 tys. euro za szkody w mieniu. Podane sumy dotyczą jednego zdarzenia drogowego, bez względu na liczbę poszkodowanych. Warto pamiętać o tym, że OC muszą posiadać nie tylko właściciele samochodów, lecz także motocykli, ciągników rolniczych, jak i innych pojazdów wolnobieżnych.

Wysokość składki na ubezpieczenie OC jest ustalana indywidualnie przez towarzystwo oferujące taką polisę. Podczas jej kalkulacji pod uwagę bierze się wiele czynników, zarówno tych dotyczących pojazdu, jak i jego właściciela. Co wpływa na cenę składki? Przede wszystkim:

·    marka i model pojazdu oraz pojemność jego silnika,

·    przebieg (aktualny, jak i prognozowany w trakcie okresu obowiązywania polisy),

·    wiek i sposób użytkowania samochodu,

·    wiek właściciela pojazdu, jak i staż w posiadaniu przez niego prawa jazdy,

·    historia ubezpieczeniowa, a w tym liczba szkód likwidowanych z polisy OC i AC.

Młodzi kierowcy a ubezpieczenie OC

Młodzi kierowcy z reguły nie mogą liczyć na żadne zniżki OC. Wiek właściciela pojazdu jest jednym z podstawowych czynników, od którego zależy wysokość składki. Jest tak dlatego, że w ocenie ubezpieczycieli ten parametr w dużym stopniu wpływa na ryzyko ubezpieczeniowe, związane np. ze spowodowaniem kolizji na drodze. Tańszą polisę mogą z reguły otrzymać dopiero osoby, które ukończyły 25 lat i posiadają prawo jazdy od co najmniej 36 miesięcy. Nie jest to jednak reguła, gdyż poszczególne towarzystwa stosują tu różne rozwiązania. 

Zniżki OC – od czego zależą?

Sumę składki, jaką wyliczy ubezpieczyciel na podstawie podanych wyżej parametrów, można obniżyć, stosując różnego rodzaju zniżki. Ubezpieczenie samochodu dzięki temu może być tańsze nawet o 60%. Od czego zależy zniżka OC? Wpływ na jej poziom ma przede wszystkim historia ubezpieczeniowa. Należy jednak zauważyć, że w tej materii każde towarzystwo stosuje własne rozwiązanie. Nie istnieją przepisy prawne, które regulowałyby zasady wyliczania zniżek, jak i ich przenoszenia w przypadku zmiany ubezpieczyciela.

Generalna zasada jest jednak prosta – im dłuższy okres bezszkodowej jazdy, tym niższa składka na ubezpieczenie samochodu. Zniżki są zazwyczaj przyznawane proporcjonalnie, za każdy rok, w którym ubezpieczyciel nie będzie musiał likwidować szkody zgłoszonej w ramach polisy OC. Ten mechanizm działa również w drugą stronę – spowodowanie kolizji skutkuje utratą części zniżek przez właściciela pojazdu.

Na najwyższe zniżki mogą liczyć kierowcy po kilku latach bezszkodowej jazdy. Trudno jednak podać okres, jaki musi upłynąć, by ich limit osiągnął maksymalny poziom. Każdy ubezpieczyciel ma możliwość swobodnego ustalania zasady dotyczących kalkulacji składki.  Zazwyczaj jednak 60% zniżka OC przysługuje tym osobom, które w przeciągu ostatnich 6 lat nie spowodowały żadnej kolizji czy wypadku. Nie jest to jednak reguła. Niektóre towarzystwa okres bezszkodowej jazdy wydłużają nawet do 10 lat.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku utraty lub obniżenia zniżki OC. W niektórych towarzystwach spowodowanie pojedynczej kolizji skutkuje utratą 10% zniżki na OC, zaś w innych ten limit ustalany jest na wyższym poziomie, np. 20% czy 30%.

Kiedy jeszcze przysługuje zniżka OC?

Bezszkodowa jazda to niejedyna sytuacja, kiedy ubezpieczający może liczyć na przyznanie zniżki OC. Niektóre towarzystwa stosują dodatkowe zasady, pozwalające na obniżenie składki za ubezpieczenie. Niższe OC można zapłacić, decydując się np. na zakup polisy online czy wtedy, gdy posiadacz polisy korzysta także z innych produktów oferowanych przez danego ubezpieczyciela. Na ewentualne zniżki OC wpływają także okresy przerw w ubezpieczeniu. Ten aspekt powinny wziąć pod uwagę osoby, które planują sprzedaż samochodu. Jeżeli posiadacz polisy nie zachowa ciągłości w ubezpieczeniu OC, to może się zdarzyć, że utraci część wypracowanych wcześniej zniżek. 

Przeniesienie zniżek OC – kiedy jest możliwe?

Decydując się na zmianę ubezpieczyciela, warto upewnić się, czy podczas kalkulacji składki uwzględni zniżki wypracowane za bezszkodową jazdę w innym towarzystwie. Chociaż stosowane w tym przypadku rozwiązania charakteryzują się dużą różnorodnością, to jednak zazwyczaj przeniesienie zniżek nie stanowi problemu. Niektóre towarzystwa uwzględniają również zniżki, które kierowca wypracował podczas użytkowania motocykla, quada czy ciągnika, a także samochodu zakupionego w ramach umowy leasingu. Szczegółowe informacje na temat tego, za co przyznawane są zniżki OC i na jakich zasadach odbywa się ich kalkulacja, są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak sprawdzić zniżki OC?

Informacja o przyznanych zniżkach OC jest zawarta w umowie ubezpieczenia. Posiadacz pojazdu, który zamierza skorzystać z oferty innego towarzystwa i chciałby przenieść zniżki, może wystąpić z prośbą o wydanie specjalnego dokumentu, jakim jest Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Takie zaświadczenie zawiera m.in. informację o zakresie dotychczasowej polisy, jak i szkodach, jakie zostały spowodowane w czasie jej obowiązywania. Nowy ubezpieczyciel może także wyliczyć zniżki w oparciu o informacje pochodzące z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na stronie UFG można znaleźć wiele informacji na temat przebiegu ubezpieczenia.