article_header
Zobacz, jak rozliczyć PIT z uwzględnieniem ulgi IKZE indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego
Zobacz, jak rozliczyć PIT z uwzględnieniem ulgi IKZE indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalneg
2017-02-20 11:22:03.000000
https://blog.axa.pl/blog/finanse/jak-wpisac-ulge-ikze-do-zeznania-podatkowego-za-2016
Zespół AXA
852 284

20 luty 2017

Jak wpisać ulgę IKZE do zeznania podatkowego?

Ocena: 4.88/5 (16 głosów)

Dbasz o swoją przyszłość finansową i oszczędzasz dodatkowo na emeryturę, gromadząc środki na IKZE czyli indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego? Zobacz, jak rozliczyć PIT z uwzględnieniem tej ulgi.

Nawet 1557 złotych - tyle zaoszczędzić mogą ci, którzy w 2016 roku na IKZE wpłacili maksymalną kwotę czyli 4 866 zł, jeśli płacą 32% podatku dochodowego. W przypadku podatku na poziomie 18%, do naszej kieszeni może wrócić aż 875 zł. Wpłaty na IKZE, w przeciwieństwie do wpłat na IKE, można bowiem co roku odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli dochodu za dany rok. Kto i jak może skorzystać z odliczenia?

Nie zwlekaj

Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (a więc składasz PIT-37 lub PIT-36), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) lub liniowo (19% podatku, PIT-36L) masz prawo odjąć wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania, czyli dochodu.

W przypadku opodatkowania według skali lub ryczałtem, rozliczenia ulgi dokonujesz na specjalnym załączniku do deklaracji – PIT-O. Jeśli jesteś podatnikiem liniowym, kwotę do odliczenia wpisujesz bezpośrednio w formularzu PIT-36L. Jak to wygląda?

PIT-0 to formularz, który służy do rozliczania ulg – np. rodzinnej, internetowej, rehabilitacyjnej, darowizn itp. Standardowo wypełniamy część A formularza, a więc wpisujemy swoje imię, nazwisko i datę urodzenia. Ulgę na IKZE wpisuje się w części B, pozycja 7, pole numer 29. W przypadku rozliczenia z małżonkiem i jeśli małżonek również posiada swoje IKZE – w pole 29 oraz 30. Uzupełniamy sumę wpłat na IKZE za dany rok:

jak-wpisac-ulge-ikze-do-zeznania-podatkowego_zdjecie_89e.png

W przypadku PIT-36L kwotę odliczenia wpisujemy w części E dotyczącej odliczeń strat, składek na ubezpieczenie społeczne, IKZE oraz kosztów kwalifikowanych. Sumę wpłat na IKZE wpisujemy w pozycję 26:

jak-wpisac-ulge-ikze-do-zeznania-podatkowego_zdjecie_713.png

W danym roku podatkowym możemy odliczyć tylko wpłaty dokonane w tym roku, a więc w formularzu za 2016 r., który złożyć musimy do 30 kwietnia 2017 r., odliczyć możemy tylko sumę wpłat dokonanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 r.

Co ważne, o tym czy dana kwota wpłynęła na konto w danym roku podatkowym, a więc czy możemy ją uwzględnić w odliczeniu, decyduje nie data wykonania przez nas przelewu, lecz data zaksięgowania środków! Dlatego grudniowe wpłaty lepiej wykonywać z odpowiednim marginesem czasowym, bo sylwestrowy przelew raczej nie zostanie zaksięgowany w starym, lecz w nowym roku.

Nie ma znaczenia czy rozliczasz się indywidualnie, czy razem z małżonkiem. Możesz skorzystać z ulgi. Nie ma też znaczenia, czy Twój dochód pochodzi z umowy o pracę, zlecenia, o dzieło czy z działalności gospodarczej. W każdej sytuacji masz prawo do odliczenia.

Składając zeznanie nie musisz przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość wpłat. Mogą się one jednak przydać w czasie kontroli skarbowej - wówczas należy przedstawić umowę z instytucją prowadzącą IKZE oraz potwierdzenia dokonana wpłat (np. wydruki przelewów bankowych).

Kto nie może dokonać odliczenia?

Ale uwaga, odliczenie nie należy się wszystkim. Nie odliczy wydatków na IKZE osoba, która stosuje kartę podatkową (PIT-16A), rozlicza dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych (PIT-38) lub w danym roku podatkowym odpłatnie zbyła nieruchomość (PIT-39). Nie odliczy ich także ktoś, kto w danym roku zarobił mniej niż odłożył na IKZE.

Jeśli jednak dochody z giełdy czy z tytułu zbycia nieruchomości to nasz niejedyny zarobek i oprócz tego osiągamy jeszcze dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy działalności gospodarczej, mamy oczywiście prawo odliczyć ulgę na IKZE w tych zeznaniach. W przypadku jeśli zyski kapitałowe to jedyne źródło naszego zarobkowania, w związku z czym nie mamy prawa do odliczania wpłat na IKZE, bardziej opłaca się nam odkładać pieniądze na kontach IKE. Więcej o IKE i IKZE pisaliśmy już tutaj.

Różnica między IKZE a IKE polega właśnie na momencie opodatkowania środków: wpłat na konta IKE nie odliczamy co roku, ale też nie płacimy podatku w momencie ich wypłaty. W przypadku kont IKZE jest odwrotnie – co roku przysługuje nam odliczenie, ale w momencie wypłaty - po osiągnięciu wieku 65 lat - środki obciążone są 10% podatkiem dochodowym. Warto zatem korzystać z możliwości odliczenia wpłat na IKZE, bo inaczej gromadzone w ten sposób środki ulegają podwójnemu opodatkowaniu.

Masz więcej pytań?

Najlepszym źródłem wiarygodnej informacji jest Krajowa Informacja Podatkowa. Formularz PIT-0 możesz pobrać ze strony MinisterstwaFinansów.

Zeznanie podatkowe możesz wypełnić on-line korzystając z serwisu Ministerstwa Finansów e-deklaracje.pl.

Artykuł, który może Cię zainteresować