PIT 2015 – wszystko co chcesz wiedzieć o ulgach podatkowych

Zbliża się termin rozliczenia PIT. Skorzystanie z ulg podatkowych to prawo wielu  z nas. Warto z niego skorzystać, bo to element racjonalnego gospodarowania finansami. Zobacz, jakie ulgi ci przysługują i jak je rozliczyć. 

Ulgi dzielą się na ulgi podatkowe odliczane od dochodu czyli tzw. podstawy opodatkowania oraz odliczenia od podatku, które odejmuje się od już wyliczonego podatku. W Polsce podatnik może skorzystać z ulgi na Internet, ulgi prorodzinnej, od darowizn, od wpłat na IKZE, rehabilitacyjnej, budowlanej, odsetkowej, na pomoc domową oraz odpisać podatek zapłacony za granicą. Ze względu na obszerność tematu w niniejszym poradniku wyjaśnimy, jak z ulg mogą skorzystać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pracujące w Polsce.  

Rozliczenie ulgi wymaga upewnienia się, czy ulga faktycznie może zostać odliczona (czyli czy spełniamy wymogi z przepisów), przygotowania dodatkowych formularzy PIT oraz posiadania dokumentów uzasadniających ich odliczenie. Ale spokojnie – z naszym poradnikiem dacie radę. 

Ulga na Internet

W ostatnich latach prawo do odliczenia wydatków związanych z korzystaniem z Internetu zostało bardzo ograniczone. Obecnie ulgę można odliczyć tylko w dwóch kolejnych następujących po sobie latach podatkowych. Jeśli dotąd nie rozliczałeś ulgi za Internet, masz prawo odliczenia od dochodu poniesionych kosztów. Kolejny raz z ulgi możesz skorzystać tylko i wyłącznie w następnym roku. Planując odliczenie ulgi, warto upewnić się zatem, że w kolejnym roku podatkowym także będziemy opłacać Internet, bo inaczej możliwość kolejnego rozliczenia przepadnie. W takiej sytuacji warto poczekać z odliczeniem i skorzystać z niego w dwóch następujących po sobie latach.

Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 760 złotych rocznie. Odliczyć można zarówno wydatki na Internet stacjonarny, jak i mobilny, a nawet korzystanie z Internetu w kafejkach internetowych. Aby udokumentować prawo do ulgi, nie trzeba mieć faktur VAT wystawionych na własne nazwisko, wystarczą paragony, rachunki lub potwierdzenia przelewów bankowych za Internet. Ulgę rozlicza się na bardzo prostym formularzu PIT-O, który dołącza się do głównego PIT. 

Ulga prorodzinna

Jeśli masz dzieci, które nie przekroczyły jeszcze 18 roku życia, ta ulga jest dla ciebie. Dobra wiadomość jest taka, że w tym roku nie trzeba już wypełniać skomplikowanego formularza PIT-UZ. Ulgę na dzieci rozlicza się na PIT-0, który dołączamy do naszego głównego PITa. 

Ulga prorodzinna to ulga odliczana od podatku, a nie dochodu. Jeśli masz jedno dziecko lub dwójkę, masz prawo do odliczenia 1112,04 zł za każde dziecko w ciągu roku. Uwaga, ulga nie należy się rodzicom posiadających jedno dziecko, którzy zarabiają więcej niż 112 tys. zł rocznie, a więc 9,3 tys. miesięcznie (chodzi o dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne). Za trzecie dziecko do kwoty odliczenia możesz dodać kolejne 2000,04 zł, za czwarte i kolejne – 2700 zł.  

Co jeśli wasze dziecko pojawiło się na świecie w trakcie zeszłego roku? Ulga naliczana jest w miesięcznie, a więc za każdy pełny miesiąc możecie odliczyć 92,67 zł. Za niepełny miesiąc naliczamy kwotę 1/30 stawki miesięcznej razy liczba dni, kiedy dziecko było na świecie. Czyli jeśli dziecko urodziło się np. 8 sierpnia, to za 4 miesiące do odliczenia jest kwota 4×92,67 zł, a za pozostałe dni sierpnia 24×3,089 zł, czyli w sumie 444,82 zł.

A co w sytuacji, jeśli wychowujesz dziecko samotnie, bo jesteś np. rozwiedziony? Wówczas ulga należy się obojgu rodzicom i to oni powinni ustalić między sobą proporcje, jaką część ulgi będą odliczać, bo nie mogą przekroczyć ustawowych limitów odliczeń na dziecko. W razie braku porozumienia, spór rozsądzi sąd rodzinny.

Uwaga! Jeśli twoje dzieci dorabiają, ulga prorodzinna należy ci się tylko w przypadku, jeśli ich zarobki nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, a więc 3091 zł. 

Darowizny i ulga dla krwiodawców

Zdarzało ci się w zeszłym roku w porywie serca przelać drobną kwotę na konto jakiejś fundacji lub zasilić skarbonkę osoby zbierającej na leczenie? Wystarczy potwierdzenie przelewu z banku i te koszty także możesz odliczyć od dochodu. 

Jeśli na cele charytatywne przekazałeś datki rzeczowe np. ubrania, żywność itp., które wcześniej zakupiłeś, możesz odliczyć wartość z faktury lub rachunku. Kwota takich odliczeń nie może wynosić jednak więcej niż 6% twojego zeszłorocznego dochodu. Ulgę rozliczasz na formularzu PIT-O i jest to ulga odliczana od dochodu. Dokumenty poświadczające prawo do skorzystania z ulgi powinieneś trzymać 5 lat, bo w takim czasie możesz zostać skontrolowany przez Urząd Skarbowy.  

Jeśli jesteś honorowym krwiodawcą lub w zeszłym roku oddałeś krew jednorazowo, za każdy oddany litr masz prawo odliczyć od dochodu 130 zł. Musisz jednak posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, że faktycznie krew oddałeś. Ulga nie dotyczy jednak krwi oddanej za wynagrodzeniem.

Ulga rehabilitacyjna

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub opiekujesz się osobą niepełnosprawną, możesz od dochodu odliczyć koszty związane z potrzebami tej osoby. Chodzi o koszty opieki, leków, niezbędnego sprzętu. Część kosztów odlicza się w całości, a część do wysokości limitu. Np. nowo zakupiony wózek inwalidzki można odliczyć w stu procentach, a jeśli np. chcemy odliczyć koszty używania samochodu na dowożenie osoby niepełnosprawnej na zabiegi rehabilitacyjne lub koszty opiekuna dla osoby niewidomej, to możemy odliczyć maksymalnie 2280 zł. 

Odliczenie kosztów leków jest już bardziej skomplikowane, bo odliczamy tylko nadwyżki od kwoty 100 złotych miesięcznie. Jeśli więc w styczniu na leki wydaliśmy 60 zł, w lutym 150 zł, a w marcu 200 zł, to do odliczenia mamy odpowiednio kwoty 0 zł, 50 zł i 100 zł, które w skali roku sumujemy. Ulgę rehabilitacyjną wykazuje się na formularzu PIT-0 i jest to ulga od dochodu. 

Ulga za wpłaty na IKZE

Jeśli oszczędzamy na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, na które w związku z obowiązującymi limitami w 2015 roku mogliśmy wpłacić maksymalnie 4750,80 zł, to taka jest też kwota, którą możemy odliczyć od dochodu. Podstawą do tego jest dokument poświadczający płatność na IZKE w danym roku podatkowym. Jeśli w danym roku podatkowym wpłaciliśmy na IKZE także składki zaległe z ubiegłych lat, to możemy je odliczyć, ale w sumie kwota odliczenia nie może przekroczyć rocznego limitu. Wpłaty na IKZE mogą obniżyć nasz podatek nawet o 855 lub 1520 zł, w zależności od tego na jaki próg podatkowy się łapiemy (18 czy 32%)! Wpłaty na IKZE wykazuje się na formularzu PIT-0. 

Ulga budowlana

Jesteś na etapie budowy swojego pierwszego domu lub „rozbudowy budynku na cele mieszkalne” i nie masz więcej niż 36 lat? Masz prawo skorzystać z odliczenia VAT za materiały budowlane. Żeby skorzystać z ulgi trzeba spełnić jednak wiele warunków – lokal mieszkalny powstający w wyniku rozbudowy lub budowany od zera dom nie mogą być większe niż odpowiednio 75 i 100 m2 (chyba, że masz trójkę dzieci, wtedy limity wynoszą 85 i 110 m2), a pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 r. Uwaga, ulga nie dotyczy niestety osób wykańczających lub remontujących mieszkanie. 

Ulga odsetkowa

To bardzo fajna ulga, która umożliwia odliczenie od dochodu kosztów odsetek od kredytu mieszkaniowego, ale uwaga – przysługuje tylko osobom, które kredyt mieszkaniowy wzięły między 2002 a 2006 rokiem,. Ci szczęściarze w ciągu roku mogą odliczyć wartość odsetek zapłaconych z tytułu „kredytu zaciągniętego na realizację własnych celów mieszkaniowych” do kwoty przysługującego limitu.

Ulga na pomoc domową

To także ulga, z której nie mogą korzystać już nowi podatnicy, ponieważ została ona wygaszona. Ulga przysługuje osobom, które przed 1 stycznia 2007 roku zatrudnili jako pomoc domową osobę bezrobotną i zawarli z nią tzw. umowę aktywizacyjną. Mają oni prawo do odliczenia od dochodu wydatków na ubezpieczenia społecznej tej osoby za każdy rok, który u nich przepracowała. 

Ważne, aby nie mylić tej ulgi z wprowadzonym od 2011 roku prawem dotyczącym zatrudniania niań lub pomocy domowej na podstawie tzw. umów uaktywniających. W przypadku tych umów korzyścią dla zatrudniającego jest to, że to Skarb Państwa bierze na siebie opłacanie składek ZUS za pracowników, ale nie przysługuje nam prawo do odliczeń. 

Więcej szczegółowych informacji oraz instrukcje wypełniania formularzy PIT znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów – http://www.finanse.mf.gov.pl/pit, a pytanie możecie zadawać dzwoniąc na Krajową Infolinię Podatkową od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 na numery: z tel. stac.: 801 055 055, z tel. kom.: (22) 330 0330, z zagranicy.: +48 22 330 0330.