Ubezpieczenie podróży biznesowych

Nie tylko turysta może wymagać leczenia w czasie wojaży, pracownik w podróży służbowej także może się rozchorować albo mieć wypadek, a jeśli do tego dojdzie, wówczas pracodawca będzie musiał pokryć koszty leczenia.

W USA wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 dolarów, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy dolarów, w Turcji wizyta u lekarza bez zabiegów może kosztować od 100 dolarów wzwyż, dzień pobytu w szpitalu – od 500 dolarów, do tego zabiegi są bardzo drogie, w Belgii cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi około 30-35 euro, doba pobytu w szpitalu – około 250 euro. To tylko niektóre przykłady obrazujące, że leczenie za granicą jest bardzo kosztowne.

Wyobraźmy sobie, że wyjeżdżasz do Paryża negocjować umowę i wychodząc z lotniska łamiesz nogę. Nie dość, że trafiasz do szpitala, gdzie noga jest składana, to jeszcze potrzebujesz transportu do kraju. Może też być tak, że przebywasz biznesowo w Indiach i na skutek problemów gastrycznych, które dopadły cię po zjedzeniu kolacji, trafiasz na kilka dni do szpitala. W takich sytuacjach nie ominą cię spore wydatki.

Ubezpieczenie zagranicznych wojaży

Wyjeżdżając w interesach za granicę albo wysyłając tam pracowników warto kupić ubezpieczenie podróży biznesowych, przeznaczone dla przedsiębiorców delegujących swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, które pozwoli uniknąć ponoszenia wysokich kosztów w razie nagłego zachorowania.

Jeżeli wyjazdy biznesowe za granicę są rzadkie, wystarczy kupować polisę imienną przed każdą podróżą.

Jeśli jednak działalność firmy wymaga częstych podróży za granicę, wówczas warto kupić polisę otwartą (bezimienną). Polega ona na tym, że przy zawieraniu umowy pracodawca podaje liczbę podróżujących osób oraz liczbę dni i wpłaca składkę zaliczkową. W trakcie umowy na bieżąco aktualizuje listę wyjeżdżających osób, a na koniec okresu ubezpieczenia następuje rozliczenie. W takim rozwiązaniu trzeba oszacować liczbę tzw. osobodni w firmie, czyli pomnożyć liczbę dni i osób przebywających za granicą. Na przykład 5 pracowników wyjeżdża co najmniej dwa razy w miesiącu na trzy dni, a 10 pracowników wyjeżdża sporadycznie (przyjmijmy, że każdy z nich będzie co najmniej raz w roku za granicą średnio przez dwa dni) – daje to łącznie 380 osobodni w roku i jest podstawą do wyliczenia składki. Jeżeli przedsiębiorca nie wykorzysta wszystkich zadeklarowanych „osobodni”, to otrzyma zwrot nadpłaconej składki. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa, że firma przepłaci za ochronę, której faktycznie nie potrzebuje.

Co powinno obejmować dobre ubezpieczenie podróży w interesach?

Przede wszystkim koszty leczenia, czyli wydatki na hospitalizację (w tym zabiegi operacyjne), leczenie ambulatoryjne oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych, naprawę lub zakup okularów/naprawę protez po wypadku, leczenie stomatologiczne czy rehabilitację. Polisa powinna także zapewniać transport do placówki służby zdrowia, jak i do Polski.

Bardzo przydatne są świadczenia assistance, czyli takie usługi pomocowe jak: informacja medyczna, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania osoby towarzyszącej, zastępstwo kierowcy, pomoc prawna, powiadomienie rodziny, zmiana rezerwacji lotu czy dostarczenie leków.

Z kolei ubezpieczenie NNW zapewni świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci ubezpieczonego podczas zagranicznej podróży służbowej.

Nie można też zapomnieć o ubezpieczeniu OC, w którym przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których ubezpieczony jest zobowiązany w myśl prawa, np. gdy w czasie tańca potknie się i zwichnie rękę innej osobie albo gdy przypadkiem wyleje na kontrahenta gorącą herbatę.

W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego otrzymamy świadczenie w razie utraty bądź zniszczenia rzeczy, które zabraliśmy w podróż, prezentów i pamiątek czy sprzętu fotograficznego bądź laptopa. Otrzymamy również niezbędne świadczenie w przypadku zagubienia bagażu na lotnisku czy opóźnienia lotu.