article_header
ZUSczy ZUS+OFE? Od kwietnia do lipca znowu możesz wybraćPodwóch latach od reformy systemu emerytalnego Polacy znów mająprawo wybrać, czy całą składkę
ZUSczy ZUS+OFE? Od kwietnia do lipca znowu możesz wybraćPodwóch latach od reformy systemu emerytalne
2016-04-07 10:45:07.000000
https://blog.axa.pl/blog/inwestuj/zus-czy-zusofe-od-kwietnia-do-lipca-znowu-mozesz
Zespół AXA
852 284

7 kwiecień 2016

ZUS czy ZUS+OFE? Od kwietnia do lipca znowu możesz wybrać

Ocena: 4.8/5 (5 głosów)

Po dwóch latach od reformy systemu emerytalnego Polacy znów mają prawo wybrać, czy całą składkę emerytalną będą odkładać w ZUS, czy może jej część także w OFE. W kwietniu otwiera się tzw. okno transferowe. To ważne, bo następne będzie otwarte za 4 lata, czyli w 2020 r.

Przypomnijmy: w związku z reformą systemu emerytalnego w lutym 2014 r. 51,5 proc. środków do tej pory zgromadzonych w OFE zostało przeniesionych do ZUS. W 2014 r. od 1 kwietnia do 31 lipca również wprowadzono możliwość wyboru między odprowadzeniem składki do ZUS a częściowo do ZUS i do OFE. 2,5 mln Polaków zdecydowało wtedy, aby część ich składek trafiała do OFE.

Te osoby, które wówczas nie złożyły oświadczenia o chęci pozostania w OFE, od lipca 2014 r. całość składek emerytalnych mają gromadzone w ZUS.

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. otwarte jest okno transferowe, które daje nam możliwość ponownego wyboru, czy chcemy, by część naszej składki emerytalnej trafiała do OFE. W związku z tym w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. można dokonać zmiany i złożyć w ZUS Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla kogo?

Zmiany mogą dokonać:

 • członkowie OFE, którzy nie zdecydowali się złożyć oświadczenia w 2014 r. i obecnie całość ich składki przekazywana jest do ZUS;
 • osoby, które nigdy nie były członkami OFE, mogą złożyć wniosek o chęci odprowadzania części przyszłej składki emerytalnej do wybranego OFE;
 • osoby, które są członkami OFE i złożyły oświadczenie w 2014 r., teraz mogą zmienić decyzję i wyrazić wolę odprowadzania całej składki emerytalnej do ZUS lub podjąć decyzję o zmianie wybranego OFE.

Warto pamiętać, że nie można przenieść całości składek z ZUS do OFE, a jedynie zdecydować co do kolejnych składek – a dokładnie ich części – czy będą przekazywane tylko do ZUS, czy do ZUS i OFE.

Na czym polega różnica?

Jeśli nasze składki gromadzone są tylko w ZUS, a więc jeśli nie złożyliśmy w 2014 r. oświadczenia o chęci pozostania w OFE albo w OFE nigdy nie byliśmy, to obecnie 19,52 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe trafia do ZUS, z czego 12,22 proc. do I filaru emerytalnego w ZUS, a więc na tzw. indywidualne konto ubezpieczonego, a 7,3 proc. do II filaru, czyli na subkonto ZUS.

Jeśli ubezpieczony podejmuje decyzję o odprowadzeniu części składki do OFE, wówczas 12,22 proc. składki emerytalnej trafia na konto ubezpieczonego w ZUS, 4,38 proc. na subkonto ZUS (II filar), a 2,92 proc. na rachunek w OFE (II filar).

Wybór miejsca gromadzenia naszych składek emerytalnych powinien być zatem dobrze przemyślaną i samodzielną decyzją.

Jak złożyć oświadczenie?

Jeśli chcesz, aby 2,92% Twojej składki emerytalnej trafiało do wybranego przez Ciebie OFE, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. powinieneś złożyć oświadczenie w ZUS.

Oświadczenie trzeba złożyć na formularzu. Pobierz go TUTAJ.

Jak je wypełnić:

 • Wypełnij czytelnie drukowanymi literami część I i II.
 • Podpisz oświadczenie.
 • Złóż oświadczenie. Możesz to zrobić:
  • osobiście w dowolnym oddziale ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • drogą elektroniczną, korzystając z osobistego profilu na Platformie Usług Elektronicznych,
  • przy wykorzystaniu urzędomatów.

Osoby, które dopiero zaczynają pracę, nie muszą czekać na okno transferowe, by podjąć decyzję o przekazywaniu składek do OFE. Wystarczy, że w okresie pierwszych 4 miesięcy zatrudnienia podpiszą umowę z wybranym OFE. Jeśli nie zrobią tego w tym terminie, ich składki emerytalne będą trafiały w całości do ZUS. Aby to zmienić, będą mogły skorzystać z kolejnego okna transferowego.

Składki osób, które osiągnęły wiek niższy o 10 lat od wieku emerytalnego, nie wpływają do OFE bez względu na złożone oświadczenia. W związku z tym, że ZUS zajmuje się wypłatą emerytur, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego OFE systematycznie przekazuje środki z rachunku takiej osoby do ZUS, a ZUS ewidencjonuje je na subkoncie.

Osoby, które nie chcą zmieniać swojej decyzji z 2014 r., nie muszą nic robić.

Artykuł, który może Cię zainteresować